Datapolitik hos Fotograf Bjørn Sørensen

Dette website ejes af Bjørn Fotografisk A/S, Møllegade 5, 6310 Broager. mail@bjornfotografisk.dk, CVR: 29689830

Når du køber ydelser eller tager kontakt til mig lagrer jeg nogle data om dig. Disse data anvendes til følgende formål:

Jeg lagrer og anvender de almindeligste kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Kilder:
Jeg har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via kontaktformular på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
  • I forbindelse med forespørgsel på opgave via email eller telefon.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. via sociale medier.

Behandlingsgrundlag:
Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.
  • For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Opbevaring:
I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.
Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne.
Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.
Dette er også gældende, hvis du ønsker at trække et afgivet samtykke tilbage, som f.eks. kunne omhandle brug af dine billeder på min hjemmeside, som markedsføring af mit erhverv.
Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.